Agencja Celna Wiesław Kuś


Idź do spisu treści

Warunki współpracy

Chcąc nawiązać współpracę z Agencją Celną Wiesław Kuś należy:

1. Podpisać upoważnienie dla Agencji Celnej - pobierz (poprzez zapisz element docelowy jako...)

Upoważnienie powinny podpisać osoby widniejące w dokumentach założycielskich firmy:
- Spółki prawa handlowego (sp. z o.o.; spółka akcyjna itp.) podpisy osób zgodnie z KRS
- Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej podpis właściciela lub wszystkich wspólników.

2. Załączyć dokumenty założycielskie firmy tj.:

Spółki prawa handlowego (sp. z o.o.; spółka akcyjna itp.)
- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
- REGON
- NIP

Spółki prawa cywilnego i osoby prowadzące działalność gospodarczą
- Wypis z ewidencji o działalności gospodarczej
- REGON
- NIP

Osoby fizyczne
- Dowód osobisty
- NIP

Wymienione wyżej dokumenty należy dostarczyć w oryginale (do wglądu) lub
w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem.

Upoważnienie oraz wymagane dokumenty firmy należy złożyć najpóźniej w dniu dokonania pierwszej odprawy.

Tutaj można pobrać upoważnienie poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na napis upoważnienie oraz
wybranie z menu zapisz element docelowy jako"

Upoważnienie


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego